Blog

Sedir Ağacının Hikayesi ve Önemi

Eskiden savaşlarda altın yerine ganimet olarak tercih edilen ağaç!

Sedir ağacı, Botanik biliminde Cedrus Libani olarak bilinir. Piramide benzeyen bir görüntüye sahiptir. Sedir ağacı yurdumuzda yetişen ve çok değerli olan birinci sınıf orman ağaçlarından biridir. Sürekli yeşil kalan, 30-40 metre civarında boy salabilen ve uygun ortamı bulduğu takdirde 2.367 yıl gibi uzun bir süre yaşayabilen bir ağaç türüdür. Günümüzde dünyanın en kaliteli sedir ağacı Türkiye’de yetişmektedir, fakat ülkemizden çok Avrupa ve Amerika’da değeri iyi bilinen bir ağaç türüdür. Ayrıca yılbaşlarında çam ağacı olarak süslenip hazırlanmaktadır.

Eski çağlarda devletler zenginliklerini ve güçlerini sedir ormanlarından alırlardı. Gılgamış Destanı’na konu olan savaşlar, sedir ormanlarına sahip olmak için yapılmıştır. Asurlular zamanında ise sedir tomruğu ve reçinesi, savaş ganimeti ve haraçlara konu edilmiştir. Finikeliler, sedir ağacı ticareti yaparak büyük bir deniz gücüne sahip oldular. Suya dayanıklı olması sebebiyle özellikle gemi yapımında asırlardır kullanılmaktadır. Mısırlılar, M.Ö. 2.600’lü yıllarda sedir tomruklarından 45 metre boyunda gemiler inşa etmişlerdir. Fenike limanından Mısır’a altın, gümüş madeni eşya, papirüs, buğday ve zeytinyağı karşılığı sedir tomrukları getirilmiştir.

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışma sonrasında Dibek Tabiatı Koruma Alanı’nda bulunan bir sedir ağacının 2.326 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma dünyanın en yaşlı sedir ağacının Türkiye’de olduğunu göstermiştir.

Sedir ağacının ortaya çıkış yeri Lübnan’dır ve dayanıklılığı nedeniyle dünya tarihine yön vermiştir. Yani Lübnan bayrağında sedir ağacı bulunması bir rastlantı değildir. Sedir ağacının bu kadar önemli olması; yapısıyla yani dayanıklılığı, yağı ve kokusuyla alakalıdır.

Sedir ağacıyla ilgili bilgilerinizi veya varsa bir hikayenizi yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir